جویای شما هستیم

فرصت‌های شغلی

اکترو یکی از شرکت‌های دارویی با پیشرفت سریع در ایران است و پایپ لاین مهمی از داروهای تخصصی دارد. ما همواره به دنبال افراد مستعد و سختکوشی هستیم که ارزش‌های سازمانی ما را سرلوحه کار خود قرار می‌دهند.
زندگی در اکترو چالش‌براگیز و پرثمر است. شما می‌توانید با سهیم بودن در تولید داروهای باکیفیت تغییری موثر در زندگی مردم ایجاد کنید.
مشاغلی که ما فراهیم می‌سازیم عبارتند از:

  • فروش و بازاریابی
  • مالی و حسابداری
  • تولید
  • کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
  • زنجیره تامین
  • برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا رزومه خود را به آدرس ایمیل talent@acteropharma.com ارسال نمایید و شغلی را که به دنبال آن هستید مشخص نمایید. همه افراد واجد شرایط در نظر گرفته خواهند شد.