متعهد به کیفیت

محصولات

ما دامنه‌ای منحصر به فرد از محصولات تولید می‌کنیم تا نیاز بیماران مبتلا به سرطان را پوشش دهیم. اکترو نه تنها بر شیمی درمانی متمرکز است بلکه به طور کامل از فرآیند درمان سرطان آگاه می‌باشد. به همین دلیل ما علاوه بر سرمایه‌گذاری در تولید داروهای با کیفیت ضد سرطانی، در زمینه مراقبت تسکینی نیز فعالیت می‌کنیم.
همه داروهای موجود در مجموعه محصولات اکترو قابل اعتماد هستند.

انکولوژی